Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas

Technologia


Technologia termicznej degradacji odpadów polimerowych pozwala na bezodpadową utylizację odpadów polimerowych zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Rozdrobnione odpady polimerowe są w sposób ciągły dozowane do komór grzewczych instalacji, w których przechodzą kolejno z fazy stałej w płynną, a następnie gazową. Taki układ procesu degradacji zapewnia, że w produktach nie powstają związki tlenowe , a na żadnym etapie procesu nie ma warunków jakiejkolwiek formy spalania. Produktami procesu są: mieszanina węglowodorów ciekłych, gazowych oraz koksik pirolityczny i woda. Węglowodory ciekłe mają wartość energetyczną około 44 MJ/kg, nie zawierają siarki i chloru, są więc bardzo dobrym surowcem w dalszych procesach petrochemicznych. Węglowodory gazowe w całości są przetwarzane w agregacie prądotwórczym na energię elektryczną potrzebną w  procesie degradacji.  W przedmiotowej technologii, energia potrzebna do degradacji  odpadów jest przekazywana głównie w postaci promieniowania cieplnego. Tym samym nie występuje potrzeba stosowania pośredniego nośnika energii. Ten sposób przekazywania energii do utylizowanego odpadu, wyróżnia i daje przewagę naszej technologii nad innymi technologiami.

Nasza oferta

czytaj więcej »

Technologia

czytaj więcej »

Aktualności

czytaj więcej »