Technologia

Technologia termicznej degradacji odpadów polimerowych

Technologia pirolizy pozwala na bezodpadowy recykling odpadów polimerowych zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Rozdrobnione odpady polimerowe są w sposób ciągły dozowane do komór grzewczych instalacji, w których przechodzą kolejno z fazy stałej w płynną, a następnie gazową. Dozowanie i odbiór produktów pirolizy jest realizowany w osłonie gazu obojętnego tj. azotu. Taki układ procesu degradacji zapewnia, że w produktach nie powstają związki tlenowe , a na żadnym etapie procesu nie ma warunków jakiejkolwiek formy spalania. Produktami procesu są: mieszanina węglowodorów ciekłych, gazowych oraz produkty stał tj. metale nieżelazne i żelazne oraz koksik pirolityczny i woda. Węglowodory ciekłe mają wartość energetyczną około 44 MJ/kg, nie zawierają siarki i chloru, są więc bardzo dobrym surowcem w dalszych procesach petrochemicznych. Węglowodory gazowe w całości są przetwarzane w agregacie prądotwórczym na energię elektryczną potrzebną w procesie degradacji. Produkty stałe tj. aluminium, miedź czy brązy itp. znajdują odbiorców jako półprodukty do procesów odlewniczych. W przedmiotowej technologii, energia potrzebna do degradacji odpadów jest przekazywana głównie w postaci promieniowania cieplnego. Tym samym nie występuje potrzeba stosowania pośredniego nośnika energii. Ten sposób przekazywania energii do przetwarzanego odpadu, wyróżnia się i daje przewagę naszej technologii nad innymi rozwiązaniami.

Materiał do produkcji

Materiałem wsadowym instalacji są odpady polimerowe, głównie z tworzyw sztucznych, typu polietylen, polipropylen, polistyren i inne z wyłączeniem PCV (zawierające chlor). Odpady mogą być zmieszane. Specjalizujemy się w odzysku (recyklingu) odpadów poprodukcyjnych wielomateriałowych (konglomeratów różnych materiałów np. Al./PE/AL, PEX/Al/PE, PERT/Al) w postaci zlepów, wadliwych partii materiałów z produkcji powstających w obszarze produkcji lub jego obróbki.

Korzyścią naszej technologii jest to, że odpady nie muszą być oczyszczone (prane),. mogą być zanieczyszczone substancjami mineralnymi i biologicznymi. Jedynym wymogiem jest to, aby były rozdrobnione do frakcji 40mm. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi ok 15 tys. Mg rocznie.

Opis procesu technologicznego

Proces termicznej degradacji odpadów polimerowych w instalacji, przebiega w dwóch etapach. W reaktorze topielnika odpady przechodzą z fazy stałej w fazę płynną, a w reaktorze parownika, w procesie pirolizy, przechodzą z fazy płynnej w gazową mieszaninę węglowodorów różnych frakcji . Rozdrobniony materiał wsadowy, do 40 mm, wprowadzany jest do reaktora topielnika w sposób ciągły i powtarzalny w ilości max. 600 g/s. Z reaktora topielnika roztopiony odpad tworzywowy jest dozowany do reaktora parownika, gdzie w procesie pirolizy z roztopionych odpadów tworzywowych powstaje gazowa mieszanina węglowodorów różnych frakcji. Atmosfery reaktorów są oddzielone systemem syfonowo – dozującym. Maksymalna wydajność przetwarzania odpadów wynosi ok. 2 t/h. Zainstalowana moc grzewcza systemu grzewczego wynosi około 3,1 Mw.

Cały proces degradacji odpadów tworzywowych i kondensacji przebiega w przestrzeni zamkniętej i hermetycznie szczelnej. Reaktory topielnika i parownika mają niezależne układy schładzania i kondensacji.

Produkty reaktorów instalacji

Głównym produktem reaktora topielnika jest stopione tworzywo, które jest w sposób ciągły dozowane poprzez syfonowy system dozowania do reaktora parownika. Produktem odpadowym w reaktorze topielnika jest gazowa mieszanina : azotu, węglowodorów i pary wodnej, która poprzez układ chłodzenia jest odprowadzana do pochodni przemysłowej (flara).

Głównym produktem reaktora parownika jest gazowa mieszanina węglowodorów o temperaturze ok. 400 ° c, która jest kierowana do układu skraplania i kondensacji. Gazowy strumień węglowodorów z parownika jest stopniowo schładzany w wyniku czego następuje kondensacja i rozfrakcjonowanie.

Pozostałym produktem procesu pirolizy w reaktorze parownika jest frakcja stała metali, która zawarta jest w wielomateriałowych odpadach. Metale wolne są w 100% od zanieczyszczeń polimerami. Frakcja stała jest w sposób ciągły odprowadzana z reaktora parownika.

Innowacja technologiczna

Instalacja i technologia oparta jest na naszym własnym patencie polskim i europejskim. Jest to pierwsza tego typu instalacja w Polsce i Europie.

Innowacyjność technologii polega na sposobie przekazywania energii i wytworzeniu maksymalnie dużej powierzchni reakcyjnej dla jednostkowej masy utylizowanych odpadów polimerowych. Energia reakcyjna, przekazywana jest w 70% w postaci promieniowania cieplnego o długości fali, która jest maksymalnie pochłaniana przez odpady polimerowe, a w 30% w postaci konwekcji i przewodnictwa. Maksymalną powierzchnię reakcyjną uzyskuje się w sposób mechaniczny poprzez rozkład jednostkowej masy odpadu degradowanego w postaci wstęgi o szerokości ok. 2000 mm i grubości 20-30 mm..