Współpraca

Jesteś wytwórcą odpadów poprodukcyjnych?

Poniżej zawarte Ogólne Warunki Współpracy (dalej: OWW) stanowią integralną część zawieranych przez EcoHydroCarbon sp. z o.o. (dalej: Odbiorca), z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. Spalskiej 103/105, NIP 5242680231, REGON 141887399, z Dostawcami umów.

Postanowienia, porozumienia czy uzgodnienia odbiegające od OWW lub je uzupełniające stanowią część umowy wyłącznie w przypadku ich uzgadniania w drodze pisemnej. Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych OWW uzupełniająco znajdą zastosowanie, w razie wątpliwości, obowiązujące warunki INCOTERMS 2010.

Zapraszamy do współpracy!

Usługi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Oferta handlowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.