Usługi

Recykling odpadów polimerowych możliwych do przetworzenia

Rosnąca ilość zużytych tworzyw sztucznych stanowi na całym świecie istotny problem ekologiczny. Ze względu na brak podatności na hydrolizę, dekompozycję i degradację biologiczną utylizacja większości tworzyw sztucznych stanowi bardzo skomplikowaną problematykę. Destrukcja termiczna odpadów polimerowych (nie w procesie spalania) jest jednym z perspektywicznych kierunków ich zagospodarowania. Otrzymane w wyniku pirolizy gazowe i ciekłe produkty węglowodorowe stanowią bardzo cenne surowce, które wykorzystywane są m.in. jako komponenty paliw.

Posiadana przez nas instalacjia pozwala na przetwarzanie (recykling) odpadów polimerowych stanowiących składnik odpadów wielomateriałowych w różnym udziale procentowym. Technologia nasza ciągle się rozwija i z chęcią otwieramy się na nowe materiały, które mogą stanowić wsad do naszej instalacji. Odpady, które na wejściu do naszego reaktora stanowią odpad na wyjściu stają się półproduktem lub produktem cennym energetycznie. Pomagamy zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i ograniczyć negatywny wpływ na nasze otoczenie.

Oczyszczanie półproduktów i odpadów z polimerów

Świadczymy również usługi oczyszczania z polimerów odpadów wielomateriałowych. Proces degradacji przeprowadzany jest w temperaturach ok. 550 °C. Wycenę usługi uzgadniamy indywidualnie w zależności od składu konglomeratu odpadu, dodatkowych prac związanych z rozdrobnieniem materiału oraz kosztów stałych wynikających z kosztów dostarczanej energii. Usługi dotyczą z reguły metali nieżelaznych, które w procesach odlewniczych nie mogą być zanieczyszczone materiałami palnymi aby nie dochodziło do tzw. uałów wsadu. Nasza usługa pomaga wyeliminować ten problem. Współpracujemy z recyklerami złomu i odlewniami pomagając im w ten sposób na pełny odzysk produktów z odpadów.

Współpraca

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Oferta handlowa

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.