O nas

EcoHydroCarbon Spółka z o.o.

Spółka została zawiązana w 2012 r. w celu realizacji inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych. Głównym motywem utworzenia EcoHydroCarbon była świadomość jej założyciela związana z prawami szeroko pojętej ekologii, a głównie utylizacji odpadów polimerowych. Przewodnią myślą firmy jest ochrona środowiska zarówno po stronie surowca, instalacji jak i samego procesu oraz powstających w jego wyniku substancji.

Firma od samego początku swojej działalności stawiała na współpracę z jednostkami naukowymi (m.in. Politechnika Łódzka), mając przekonanie, że wiedza, doświadczenie i myśl naukowo-techniczna są kluczem do sukcesu i wyraźnie stymulują wzrost innowacyjnej przedsiębiorczości, a jednocześnie wzrost gospodarczy kraju.

 

 

Po wybudowaniu zakładu firma będzie zajmowała się przetwarzaniem (utylizacją) odpadów polimerowych, głównie z tworzyw sztucznych na drodze procesu termicznej degradacji (bez dostępu powietrza) do postaci węglowodorów gazowych i ciekłych.

W nowym zakładzie firma planuje utworzenie Działu Badań i Rozwoju, w którym zatrudnienie znajdą nowe osoby z grona naukowców technicznych uczelni. Funkcjonowanie Działu B+R usprawni realizację projektów oraz umożliwi opracowanie nowych rozwiązań technologicznych w oparciu o współpracę z jednostkami naukowymi jak również prace we własnym laboratorium.

Zespół

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.