Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas

Nota prawna


Zastrzegamy
Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej EcoHydroCarbon, z możliwością ich zmian w każdej chwili.

Informacje
Treść załączona na tej witrynie internetowej służy wyłącznie dla celów poznawczych. Ma jedynie formę informacyjną, nie należy więc sugerować się nią przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Materiał tu zamieszczony jest systematycznie aktualizowany w miarę dostępności. EcoHydroCarbon dołożyło wszelkich starań aby rzetelnie przygotować strony umieszczone na tej witrynie. Jednak nie może zagwarantować, że podane informacje są wyczerpujące, kompletne i precyzyjne. Firma stara się natomiast aby informacja była relewantna i przyswajalna oraz gwarantuje jej wiarygodność. EcoHydroCarbon nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju straty lub szkody, będące wynikiem wykorzystania treści zawartych w tej witrynie.

Prawa autorskie
Zamieszczone w tej witrynie informacje, łącznie z grafiką, są własnością intelektualną EcoHydroCarbon oraz są objęte prawami autorskimi. Odtwarzanie witryny dla celów handlowych jest zabronione. Jeżeli nie postanowiono inaczej, odtwarzanie jest dozwolone, pod warunkiem podania i potwierdzenia źródła informacji. W sytuacji, w której wymagane jest zezwolenie na odtwarzanie lub wykorzystanie treści, w tym treści multimedialnych, powinno ono zawierać zapis anulujący zezwolenie ogólne oraz wyraźnie określać wszelkie ograniczenia użycia. Wszelkie dokumenty oficjalne oraz związane ze sferą publiczną nie podlegają prawu autorskiemu EcoHydroCarbon. Treści zamieszczone w tej witrynie, nie będące własnością EcohydroCarbon, podlegają prawom autorskim ich właścicieli i należy je przestrzegać.

Znaki towarowe

Nazwa EcoHydroCarbon i symbole logo „eHC” są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez EcoHydroCarbon w Polsce. W związku z tym symbole logo/znaki towarowe są objęte prawem własności EcoHydroCarbon. W żaden sposób nie mogą być używane przez inne podmioty, za wyjątkiem stowarzyszeń danej branży, do których firma należy.

Linki
Ze względu na umieszczanie, w celach praktycznych jak również z chęci uzupełniania rzetelnie informacji,  w witrynie EcoHydroCarbon linków należących do innych witryn internetowych, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści w nich zawarte, nie ustosunkowując się do nich w żaden sposób.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja 
Zawartość tej witryny internetowej, wszelkie spory wynikłe w oparciu o tę witrynę oraz relacje jej użytkowników z naszym stowarzyszeniem podlegają prawu belgijskiemu i wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Brukseli, w Belgii.

Nasza oferta

czytaj więcej »

Technologia

czytaj więcej »

Aktualności

czytaj więcej »