Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas

Dla odbiorców


Charakterystyka produktu english version
Spółka Ecohydrocarbon w ramach swojej działalności zajmuje się przetwarzaniem (utylizacją) odpadów polimerowych, głównie z tworzyw sztucznych, w procesie termicznej degradacji. Proces jest prowadzony w warunkach pirolizy niskotemperaturowej. Produktami procesu są mieszaniny węglowodorów ciekłych. Ecohydrocarbon w swojej ofercie,na dzień dzisiejszy, posiada 2 rodzaje mieszanin węglowodorów ciekłych o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.

Przykład zastosowania
Węglowodory ciekłe mogą być stosowane jako komponent dodawany do paliw płynnych oraz może znaleźć  zastosowanie w przemyśle chemicznym (komponent farb, rozpuszczalników).

Właściwości fizyko-chemiczne

 

Lp. Nazwa parametru Metoda badania Wynik badania
Mieszanina
węglowodorów ciekłych nr 1
Wynik badania
Mieszanina węglowodorów
ciekłych nr 2
1. Gęstość w temperaturze 15oC PN-EN ISO 12185:2002 768,4 791,8
2. Skład frakcyjny: PN-EN ISO 3405:2012
Początek destylacji 38,8 51,7
5 % destyluje do temperatury 66,5 84,7
10 % destyluje do temperatury 75,6 93,7
20 % destyluje do temperatury 85,9 106,4
30 % destyluje do temperatury 94,0 119,3
40 % destyluje do temperatury 102,5 133,5
50% destyluje do temperatury 111,6 149,7
60 % destyluje do temperatury 122,0 165,7
70 % destyluje do temperatury 134,9 187,9
80 % destyluje do temperatury 153,6 211,7
90 % destyluje do temperatury 183,0 242,8
95 % destyluje do temperatury 207,4 272,5
Koniec destylacji 240,6 303,0
Wydajność 97,5 98,4
Pozostałość 1,3 1,2
Straty 1,2 0,4

 

Dostępny wolumen produktów

Spółka Ecohydrocarbon posiada na stanie magazynowym produkty w ilościach:
Mieszanina węglowodorów ciekłych nr  1 – 4 tys. litrów,
Mieszanina węglowodorów ciekłych nr  2 – 12 tys. Litrów.

Nasza oferta

czytaj więcej »

Technologia

czytaj więcej »

Aktualności

czytaj więcej »