Informacje o naszej firmie

EcoHydroCarbon Spółka z o.o. została zawiązana w 2012 r. w celu realizacji inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych. Głównym motywem utworzenia EcoHydroCarbon była świadomość jej założyciela związana z prawami szeroko pojętej ekologii, a głównie utylizacji odpadów polimerowych. Przewodnią myślą firmy jest ochrona środowiska zarówno po stronie surowca, instalacji jak i samego procesu oraz powstających w jego wyniku substancji.

Firma od samego początku swojej działalności stawiała na współpracę z jednostkami naukowymi (m.in. Politechnika Łódzka), mając przekonanie, że wiedza, doświadczenie i myśl naukowo-techniczna są kluczem do sukcesu i wyraźnie stymulują wzrost innowacyjnej przedsiębiorczości, a jednocześnie wzrost gospodarczy kraju.

Po wybudowaniu zakładu firma zajmuje się przetwarzaniem (recyklingiem) odpadów polimerowych, głównie z tworzyw sztucznych na drodze procesu termicznej degradacji (bez dostępu powietrza) do postaci węglowodorów gazowych i ciekłych.

Zakład został oddany do eksploatacji w 2017 roku i od tego czasu, przy udziale naukowców technicznych i instytucji badawczo – rozwojowych firma opracowywała proces termicznej degradacji odpadów polimerowych najtrudniejszych lub niemożliwych do przetwarzania w innych procesach. Wynikiem tych prac jest możliwość przetwarzania i odzysku (recyklingu) polimerów na poziomie 100 % z odpadów wielomateriałowych, w których znajdują się polimery, metale, substancje mineralne i organiczne. Dopracowany proces dozowania, przebiegu procesu i odbiór produktów pirolizy pozwolił na zagospodarowanie odpadów w dużych ilościach – ok. 500 Mg / miesiąc już bezpośrednio u ich wytwórcy, co pozwala tym podmiotom działać w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym tzw. circulary economy.

Innowacja technologiczna

Innowacyjność technologii polega na sposobie przekazywania energii i wytworzeniu maksymalnie dużej powierzchni reakcyjnej dla jednostkowej masy utylizowanych odpadów polimerowych. energia reakcyjna, przekazywana jest w 70% w postaci promieniowania cieplnego o długości fali, która jest maksymalnie pochłaniana przez odpady polimerowe, a w 30% w postaci konwekcji i przewodnictwa. maksymalną powierzchnię reakcyjną uzyskuje się w sposób mechaniczny poprzez rozkład jednostkowej masy odpadu degradowanego w postaci wstęgi o szerokości ok. 2000 mm i grubości 20-30 mm.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Współpraca

Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju partnerstwa i łączenie sił w realizacji projektów.

Oferta handlowa

Oferujemy szeroki zakres produktów i usług, które mogą sprostać Twoim potrzebom biznesowym.

Usługi

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć sukces w Twojej branży

Redukujemy ślad węglowy

Gospodarka o obiegu zamkniętym

circulary economy

100% recykling tworzyw sztucznych

Nowoczesne paliwa alternatywne

Nasza galeria zdjęć

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią zdjęć, która przedstawia różnorodność naszych usług i rozwiązań. Jesteśmy dumnymi liderami w naszej branży, oferując szeroki zakres produktów i usług, które spełniają oczekiwania naszych klientów. Nasza firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, wysokiej jakości obsłudze i niezawodności. Przeglądając naszą galerię, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak nasze produkty i usługi przyczyniają się do sukcesu naszych klientów.

Technologia termicznej degradacji odpadów polimerowych pozwala na bezodpadową utylizację odpadów polimerowych zarówno komunalnych jak i przemysłowych

Nasi partnerzy